Eitimlere kat覺lan her kursiyer aa覺da bulunan kurallara ve uyar覺lara uymak zorundad覺r.

  1. Kursiyerler eitim s羹resince eitimlerin direktiflerine uymak zorundad覺rlar.
  2. Eitim esnas覺nda koruyucu ekipmanlar覺n kullan覺lmas覺 mecburidir.
  3. Eitimlere kat覺lmak i癟in bisiklet 羹zerinde temel denge becerilerine sahip olmak gerekmektedir.
  4. Herhangi bir kaza durumunda en yak覺n sal覺k kuruluuna ulat覺r覺lacakt覺r. Hastanedeki tedavi masraflar覺 tamam覺yla kursiyerin sorumluluundad覺r.
  5. Kat覺l覺mc覺, Eitimlerin her t羹rl羹 reklam ve tan覺t覺m haklar覺n覺n A2 Eitim.Com’ a ait olduunu kabul etmi say覺l覺r. Ayr覺ca Eitim alan覺nda sigara i癟ilmesi kesinlikle yasakt覺r.
  6. Kursa kay覺t yapt覺r覺p kiisel sebepler ile kat覺lmayan kursiyerler eitimden en az 4 i g羹n羹 繹nce haber vermeleri durumunda ayn覺 sezon i癟erisindeki ileri tarihteki uygun olan dier bir eitime kat覺labilir. Ayn覺 sezon i癟erisinde hakk覺n覺 kullanmayanlar覺n haklar覺 bir sonraki sezon i癟in ge癟erli olmamaktad覺r.
  7. Eitim Gruplar覺 8 kiilik olup, her eitim grubunda 1 eitmen ve 1 asistan bulunmaktad覺r. A2 Eitim.Com t羹m eitimlerin i癟eriklerini, tarihlerini ve eitim bedellerini deitirme hakk覺na sahiptir.
  8. Eitim s羹resince kursiyer art癟覺 (yolcu) bindirmesine izin verilmez. Kursiyere ait motosikletin trafik sigortas覺, ge癟erli bir ehliyeti ve tam korumal覺 olarak eitime kat覺lmalar覺 zorunludur. (Kasktan - Bota kadar tam teekk羹ll羹)
  9. T羹m s羹r羹c羹ler motosikletlerinin bak覺mlar覺n覺 yapm覺 ve yolda seyahat edecek halde olduunu kontrol etmeli, kurstan 繹nce depo tam dolu ve lastik havalar覺 kontrol edilmi olmal覺d覺r.
  10. Eitime ge癟 kalan kursiyer beklenmeden eitim balamaktad覺r.

Sorular覺n覺z i癟in 襤LET襤襤M b繹l羹m羹n羹 kullanabilirsiniz.